نصب واحدهای گازی و بخاری:
كار نصب و راه اندازی تجهیزات واحد های گازی پس از خرید از شركت زیمنس آلمان درسال 1367 توسط شركت نصب نیرو و با نظارت شركت قدس نیرو آغاز و اولین واحد آن در تاریخ 19/5/1369وواحد بعدی در تاریخ 6/8/1369 وارد مدار شدند..

آشنایی با نیروگاه نکا
معرفی:
نیروگاه شهید سلیمی  نکا  بعنوان یکی از نیروگاه های استراتژیک كشور و از مهمترین سرمایه های ملی كشور محسوب می گردد. این نیروگاه از بزرگترین نیروگاه های خاورمیانه بشمار می رود كه درساحل دریای خزر و در 22 كیلومتری شمال شهرستان نكا واقع دراستان همیشه سرسبز مازندران قرار دارد. این استان از آب و هوای گرم و معتدل و به نسبت از شرایط جغرافیایی مناسب و مطلوبی برخوردار است.
این نیروگاه دارای 4 واحد 440 مگاواتی بخار و یک بلوک سیکل ترکیبی متشکل از2 واحد 136 مگاواتی گازی و یک واحد 160 مگاواتی بخار و دو واحد توربین انبساطی به قدرت  4/9مگاوات می باشد و در آینده نه چندان دور در بخش طرح و توسعه زیر مجموعه های تولیدی دیگری با توجه به رشد مصرف برق در كشور نیز به این مجموعه اضافه خواهند گشت .
 
 
تاریخچه شرکت

تاریخچه احداث نیروگاه:
نصب واحدهای بخاری:
قرارداد احداث واحد های بخاری در سال 1354بین وزارت نیرو و كنسرسیومی متشكل از سه شركت آلمانی به نام های
           BBC،BABCOCK،BILFINGER+BERGERمنعقد و متعاقب آن عملیات احداث در زمینی به مساحت 136 هكتار آغاز گردید.
اولین واحد بخاری نیروگاه درتاریخ2/7/1358وواحدهای بعدی هر یك به فاصله تقریبی شش ماه وارد مدار شدند. این نیروگاه دارای 4 واحد بخاری 440مگاواتی می باشد
 
نصب واحدهای گازی و بخاری:
كار نصب و راه اندازی تجهیزات واحد های گازی پس از خرید از شركت زیمنس آلمان درسال 1367 توسط شركت نصب نیرو و با نظارت شركت قدس نیرو آغاز و اولین واحد آن در تاریخ 19/5/1369وواحد بعدی در تاریخ 6/8/1369 وارد مدار شدند..

مشخصات فنی واحدهای گازی:
توربین:
   دارای4 مرحله (Stage) است که هر مرحله شامل یک ردیف پره های ثابت و متحرک می باشد
   کمپروسور: دارای 16 مرحله است که هر مرحله شامل یک ردیف پره های ثابت و متحرک می باشد
اتاق احتراق:
هر واحد گازی دارای دو محفظه احتراق عمودی بوده که هر کدام دارای 8 مشعل می باشد     
  از نوع یک جفت قطب با تحریک استاتیک بوده و ولتاژ خروجی آن 5/10 کیلو ولت است ژنراتور:
مشخصات واحد بخار سـیكل تركــیبی:
 Œ         بویلر  
        تعداد بویلر:                                                                                           2عدد برای هر واحد گازی یك بویلر
          نوع:                                                                                                                                    درام دار
          تعداد مشعل:                                                                                                                           3عدد
           توربین
     تعداد توربین :                                                                                                           2عدد (HP,LP)
     دور :                                                                                                                          3000RPM
      قدرت :                                                                                                                          160MW
          ژنراتور
    ولتاژ خروجی:                                                                                                                  15,75KV
    قدرت :                                                                                                                        202MVA
    فركانس:                                                                                                                           50HZ
ظرفیت نامی نیروگاه  ...............2213.8 مگاوات
 
اكنون كه حدود35 سال ازعمرنیروگاه می گذرد هنوزهم بدون كوچكترین كاهش میزان تولید نسبت به روزنخستین در شبكه  تولید برق كشور فعال است این چیزی نیست جزمدیریت وتلاش مستمر مدیران و همكاران زحمتكش.


نیروگاه بخاری:
نیروگاه بخاری : این نیروگاه باقدمت بیش از32سال هنوزهم توان تولیدی 440مگاوات راحفظ كرده است. مشخصات فنی واحدهای بخاری : مولد بخار:--- بویلر: نیروگاه نکا از نوع بدون درام (Once Through) بوده و کوره آن از نوع دو محفظه متصل به هم تشکیل شده است. در محفظه اول که بوسیله جدار لوله ها محصور گشته، 14 مشعل مخلوط سوخت و هوا را محترق نموده و از طریق انتقال حرارت تشعشعی آب موجود در لوله ها به بخار تبدیل می شود. بخار تولید شده در محفظه دوم به وسیله دود گرم حاصل از احتراق به بخار داغ تبدیل می شود. توربین: از نوع فشار متغیر بوده و از سه قسمت هم محور شامل توربین فشار قوی (HP)، فشار متوسط (IP) و فشار ضعیف (LP) تشکیل شده است. ژنراتور: دو قطبی با ولتاژ خروجی 21کیلو ولت می باشد.
 قدرت ظاهری ژنراتور 6/517 مگاولت آمپر می باشد. سوخت : سوخت اصلی نیروگاه گاز طبیعی می باشد. در صورت افت فشار گاز، از مازوت بعنوان سوخت کمکی واحد بخار استفاده می شود. مازوت از طریق خط آهن در ایستگاه تخلیه سوخت شرکت واقع در نکا تخلیه و از آنجا توسط خط لوله به نیروگاه منتقل می شود. همچنین انتقال از طریق کشتی و تخلیه آن در بندر مجاور نیروگاه صورت می پذیرد. آب : آب مصرفی نیروگاه بوسیله سه حلقه چاه که در اطراف ایستگاه تخلیه سوخت نکا قرار داد تامین و بوسیله دو خط لوله به نیروگاه منتقل می شود.

سیکل ترکیبی :
 
مشخصات فنی واحدهای گازی:
 
توربین : دارای 4 مرحله (Stage) است که هر مرحله شامل یک ردیف پره های ثابت و متحرک می باشد.کمپرسور : دارای 16 مرحله است که هر مرحله شامل یک ردیف پره های ثابت و متحرک می باشد. اتاق احتراق : هر واحد گازی دارای دو محفظه احتراق عمودی بوده که هر کدام دارای 8 مشعل می باشد. ژنراتور : از نوع یک جفت قطب با تحریک استاتیک بوده و ولتاژخروجی آن 5/10 کیلوولت است.

 مشخصات واحد بخار سـیكل تركــیبی : - بویلر تعداد بویلر: 2عدد ( برای هر واحد گازی یك بویلر ) نوع: درام دار تعداد مشعل: 3عدد - توربین تعداد توربین: 2عدد (HP,IP) دور: 3000 RPM قدرت: 160 MW - ژنراتور ولتاژ خروجی: 15.75 kv قدرت:202مگا ولت آمپر فركانس: 50 HZ 

پرسشهای متداول
     پرسش    پاسخ
     حداکثر ظرفیت تولید برق نیروگاه چند مگاوات می باشد؟     2214مگاوات ظرفیت نامی نیروگاه می باشد
     سوخت اصلی نیروگاه جهت تولید برق چیست؟     سوخت اصلی گاز میباشد و مازوت بعنوان سوخت کمکی(جایگزین) در صورت نیاز می باشد.
     آیا از آب دریا برق تولید می گردد؟     خیر , آب دریا صرفا جهت خنک کاری تجهیزات تولید(کندانسور) استفاده می گردد.

نیروگاه شهید سلیمی نکا بعنوان یکی از نیروگاه های استراتژیک کشور و ازمهمترین سرمایه های ملی کشورمحسوب می گردد.این نیروگاه ازبزرگترین نیروگاههای خاورمیانه بشمار می رود که درساحل دریای خزر و در 22 کیلومتری شمال شهرستان نکا واقع دراستان همیشه سرسبز مازندران قراردارد.این استان ازآب و هوای گرم و معتدل و به نسبت از شرایط جغرافیایی مناسب و مطلوبی برخوردار است.

این نیروگاه دارای 4 واحد 440 مگاواتی بخار و یک بلوک سیکل ترکیبی متشکل از2 واحد 136 مگاواتی گازی و یک واحد 160 مگاواتی بخار و دو واحد توربین انبساطی به قدرت 4/9مگاوات می باشد و در آینده نه چندان دور در بخش طرح و توسعه زیرمجموعه های تولیدی دیگری باتوجه به رشد مصرف برق درکشور نیز به این مجموعه اضافه خواهند گشت .

تاریخچه احداث:

نصب واحدهای بخاری :

قرارداداحداث واحدهای بخاری درسال 1354بین وزارت نیرو وکنسرسیومی متشکل ازسه شرکت آلمانی به نامهای :

BBC،BABCOCK،BILFINGER+BERGER

منعقد ومتعاقب آن عملیات احداث درزمینی به مساحت 136 هکتار آغازگردید.

اولین واحد بخاری نیروگاه درتاریخ2/7/1358وواحدهای بعدی هریک به فاصله تقریبی شش ماه واردمدارشدند. این نیروگاه دارای 4 واحد بخاری 440مگاواتی می باشد
آدرس: مازندران شهرستان نکا - کیلومتر22 جاده زاغمرز صندوق پستی 165 نیروگاه شهیدسلیمی

    :    مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا
واحد 2 گازی نیروگاه نکا اردیبهشت 93 وارد مدار می‌شود
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا گفت: واحد دو گازی نیروگاه شهید سلیمی اردیبهشت 93 وارد مدار می‌شود.
 
محمدابراهیم طالبیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ساری اظهار داشت: واحد دو گازی نیروگاه اردیبهشت 93 وارد مدار می‌شود.
وی ادامه داد: عملیات تعمیرات اساسی واحد دو گازی و نخستین تعمیرات نیمه اساسی واحد بخار سیکل ترکیبی نیروگاه نکا به طور همزمان آغاز شد.
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا خاطرنشان کرد: انجام تعمیرات اساسی واحد دو گازی زیمنس که براساس برنامه زمان‌بندی از 15 دی ماه آغاز شده، 120 روز زمان برایش پیش‌بینی شد و این واحد در اواسط اردیبهشت ماه 93 وارد مدار می‌شود.
این مسئول ابراز داشت: در طول این تعمیرات اقدامات و فعالیت‌های مختلفی در تجهیزات عمده واحد صورت می‌گیرد.
طالبیان تصریح کرد: با خروج همزمان واحدها، عملیات تعمیرات اساسی کامل واحد دو گازی نیروگاه نکا با ظرفیت تولید 6/137 مگاوات ‌و ‌تعمیرات ‌اساسی‌ متوسط واحد بخار سیکل ترکیبی با توان تولید160 مگاوات آغاز شد.
وی، عملیات دمونتاژ و مونتاژ قطعات و تجهیزات مکانیکی شامل توربین، کمپرسور، اتاق‌های احتراق، ژنراتور و سیستم‌های جانبی را از اقدامات و فعالیت‌های در دست اقدام بیان کرد.
رئیس هیئت‌مدیره نیروگاه شهید سلیمی نکا، انجام اورهال سیستم‌های الکتریکی شامل ترانس‌ها، باس‌بارها و بریکرها و سیستم‌های جانبی را از دیگر اقدامات و فعالیت‌های در دست اقدام این نیروگاه برشمرد.
طالبیان، عملیات ارتقا پره‌های ردیف سه و چهار توربین و تعویض قطعاتی از قبیل دیسک‌های سه و چهار پره‌های ثابت و متحرک ردیف‌های سه و چهار و‌ عملیات ماشین‌کاری و کارگاهی بر روی پوسته توربین و روتور را یادآور شد.
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا گفت: اورهال تجهیزات فاین مکانیکی و تجهیزات سیستم سوخت گاز و گازوئیل، تعویض پره‌های یک و دو توربین با پره‌های بازسازی شده و تست و عیب‌یابی تجهیزات دمونتاژ شده و بررسی عمر باقیمانده بخشی از تجهیزات انجام می‌شود.
این مسئول اضافه کرد: مدت زمان پیش‌بینی شده برای انجام نخستین تعمیرات نیمه اساسی واحد بخار سیکل ترکیبی نیز که همزمان با واحد گازی از مدار خارج شده 45 روز است و فعالیت‌های تعمیراتی زیر در این واحد انجام می‌شود.
رئیس هیئت‌مدیره نیروگاه شهید سلیمی نکا، دمونتاژ روتور ژنراتور برای بازدید و انجام تست‌های مورد نیاز، دمونتاژ یاتاقان‌های توربین و چک الایمنت توربوژنراتور را از فعالیت‌های در دست اجرا دانست.
طالبیان، اورهال تجهیزات سیستم کولینگ از قبیل بار اسکرین، باند اسکرین، تجهیزات مربوط به پمپ‌های آب دریا، دبریس فیلترها، مبدل‌ها، انجام بازدید و سرویس والو و محرکه‌ها نیز در مدت زمان تعمیرات اقدام می‌شود.
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا خاطرنشان کرد: اورهال تجهیزات فاین مکانیکی و اورهال باس‌ها و ترانس‌ها، تست، بازدید و تعمیرات لازم بر روی بویلرها نیز انجام می‌شود.
وی افزود: واحد شماره دو گازی نیروگاه نکا نخستین بار در سال 1369 به شبکه سراسری برق کشور متصل شد و قبل از این چهار مرتبه تحت تعمیرات اساسی قرار گرفته که این پنجمین تعمیرات اساسی در این واحد است همچنین واحد بخار سیکل ترکیبی نیز در سال 1385 با شبکه پارالل شد و تعمیرات جاری اولین تعمیرات متوسط این واحد است.

نیروگاه شهید سلیمی نکا چند سال دیگر از مدار تولید و فعالیت خارج می‌شود:
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفت: نیروگاه شهید سلیمی نکا به دلیل استفاده غیر صحیح از سوخت مازوت تا چند سال دیگر از مدار تولید و فعالیت خارج می‌شود.
به گزارش ایلنا از بهشهر، ‌احمدعلی مقیمی اظهار کرد: قرار بود این واحد تولیدی در ۱۵ روز از سال از سوخت مازوت استفاده کند اما در حال حاضر در ۲۵۰ روز از سال این سوخت مورد استفاده نیروگاه است.
وی بیان کرد: استفاده فراوان و غیراصولی از مازوت موجب فرسودگی فراوان و غیرقابل جبران دستگاه‌های این نیروگاه محوری کشور شد که در صورت ادامه این روند، فعالیت این واحد در چند سال بعد متوقف می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: سوخت ناشی از مازوت موجب آلودگی هوای منطقه و به دنبال آن، بارش باران‌های اسیدی می‌شود که این بارش‌ها برای زمین‌های کشاورزی و مردم ساکن روستاهای اطراف بسیار خطرناک است.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل وجود خطوط انتقال گاز از این منطقه، استفاده از این سوخت طبیعی و پاک باید در دستور کار این نیروگاه قرار بگیرد که متاسفانه تاکنون توجه زیادی به این بخش نشده است.
مقیمی ادامه داد: در سال‌های گذشته توربین‌های این نیروگاه هر ۴ سال یکبار تعمیر می‌شد اما به دلیل وارد شدن آسیب‌های فراوان ناشی از استفاده سوخت مازوت، در حال حاضر هر ۴ ماه یکبار این دستگاه‌ها تعمیر می‌شود.
وی به دیگر خطرات استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شهید سلیمی نکا اشاره کرد و گفت: این نیروگاه در روز نیازمند ۸ میلیون لیتر مازوت است که حمل این سوخت توسط کامیون‌ها، علاوه بر ایجاد ترافیک ماشین‌ها در محور منتهی به نیروگاه، حوادث منجر به فوت متعددی را رقم می‌زند.