مخترعین ژاپنی دوچرخه ای ساخته اند که WBC نام دارد و به دوچرخه پیاده روی شهرت یافته است. این دوچرخه صندلی ندارد و ورزشکار باید روی آن سرپا باشند تا حس پیاده روی کاملا منتقل شود. با هر قدم برداشتن بر روی پدال های دوچرخه، سه چرخ آن حرکت می کند و شما در حال پیاده روی دوچرخه سواری نیز می کنید.

مخترعین ژاپنی دوچرخه ای ساخته اند که WBC نام دارد و به دوچرخه پیاده روی شهرت یافته است. این دوچرخه صندلی ندارد و ورزشکار باید روی آن سرپا باشند تا حس پیاده روی کاملا منتقل شود. با هر قدم برداشتن بر روی پدال های دوچرخه، سه چرخ آن حرکت می کند و شما در حال پیاده روی دوچرخه سواری نیز می کنید.

آپلود عکس"
alt="nدوچرخه برای پیاده روی" />
"کاتایاما کوگو" طراح این دوچرخه  در مورد خصوصیات آن می گوید، این دوچرخه 1.2 متر طول و وزنی معادل با 36 کیلوگرم دارد. بر روی این دستگاه یک موتور الکتریکی نیز تعبیه شده است تا در زمان نیاز به کمک ورزشکار بیاید.

این دوچرخه با هر بار شارژگیری می تواند مسافت 20 کیلومتری را با سرعت 24 کیلومتر بر ساعت طی کند و این تنها بخش موتوری دستگاه است. مسافت بیشتری را نیز می تون با پدال زدن و پیاده روی طی کرد.

آپلود عکس" alt="
دوچرخه برای پیاده روی" />

آپلود عکس" alt=
"دوچرخه برای پیاده روی" />