سامانه جدید پرتاب فضایی ((Space Lunch System)) نام دارد و برای فرستادن فضانوردان به مدار زمین و در نهایت مریخ طراحی شده است. به گفته مدیر ناسا، این سازمان در پی فرستادن انسان به مریخ در چند سال آینده است. سازمان فضایی ناسا چندی پیش اعلام کرد که در پی فرستادن انسان به مریخ تا سال ۱۴۰۸/۲۰۳۰ است. به دنبال این هدف موشک فضایی sls قرار است در این ماموریت خطیر نقش مهمی داشته باشد. این سامانه تا ۴ سال آینده به طور کامل راه‌اندازی خواهد شد و اولین ماموریت آن نیز فرستادن کپسول بدون سرنشین اوریون (Orion) به مدار زمین خواهد بود.