سیارات فراخورشیدی که در سیستم‌های دو ستاره‌ای دور افتاده از هم متولد می‌شوند، در معرض خطر جدی پرتاب شدن به فضای بین ستاره‌ای هستند

به گزارش ایسنا، سیارات فراخورشیدی که در مدار یک ستاره همراه با یک ستاره دور افتاده دیگر موسوم به سیستم دوتایی در حال چرخش‌اند، مستعد رفتارهای خشونت باری از جمله جهش مداری روبرو هستند.

به گفته ناتان کیب، از محققان دانشگاه تورنتو و سرپرست تیم تحقیقاتی، سیارات فراخورشیدی در سیستم‌های دو ستاره‌ای دارای مدارهای غیرعادی هستند.

شواهد رصدی متعددی از یافته جدید در خصوص خطر سیستم‌های دو ستاره‌ای برای سیارات فراخورشیدی حمایت می‌کند و نتایج به دست آمده می‌تواند به اخترشناسان برای درک بهتر ساختار و نحوه تکامل سیستم‌های خورشیدی بیگانه کمک کند.

همشهری-نقل از هوپا

کشف 461 سیاره جدید توسط تلسکوپ ناسا





تلسکوپ فضایی کپلر ناسا موفق به کشف 461 سیاره جدید دیگر شده‌است که بیشتر آنها ابعادی مشابه با یا کمی بزرگتر از زمین دارند.

بر اساس گزارش رویترز، اعلام کشف 461 سیاره جدید توسط کپلر تعداد کاندیداهای جهان‌های را به دوهزار و 740 سیاره رساند،‌ یعنی 105 سیاره بیشتر از آخرین رکوردی که تا کنون به تایید رسیده است. به گفته کریستوفر بورک از اعضای تایم پروژه کپلر، تعداد این سیاره‌ها تا دو سال پیش هزار 200 بود، اما در عرض یک سال تعداد قابل توجهی سیاره در ابعاد کوچکتر یا دو برابر زمین، به این لیست افزوده شد.

با افزوده شدن 461 سیاره جدید به سیاره‌های کاندید، که کپلر آنها را طی 22 ماه گذشته جمع‌آوری کرده‌است، ازدیاد جمعیت سیاره‌های کوچک ادامه پیدا می‌کند. اهداف جدید سیاره‌هایی خواهند بود که یک و نیم برابر زمین بوده و در مداری 242 روزه به دور ستاره خود می‌چرخند، فاصله‌ای که احتمال وجود آب مایع بر روی سیاره را که از عناصر اصلی شکل‌گیری حیات به شمار می‌رود، افزایش خواهد داد.

در تحقیقی مرتبط با همین موضوع،‌دانشمندان نشان دادند که از هر 6 ستاره شبه خورشیدی، یک ستاره دارای سیاره‌ای مشابه با زمین است که در مدارهایی 88 روزه به دور ستاره خود در حرکتند. هدف ماموریت کپلر که در سال 2009 آغاز شده‌است، تعیین ستاره‌های موجود در کهکشان راه شیری است که از سیاره‌هایی با مدار قابل سکونت برخوردارند، فاصله‌ای از ستاره که امکان وجود آب مایع را افزایش خواهد داد.

کپلر اهداف خود را با استفاده از ردیابی نوسانات نوری ستاره‌ها به واسطه عبور سیاره‌ها رصد می‌کند. این تلسکوپ 160 هزار ستاره را در این مطالعه تحت نظر داشته و فرایند انتقال،‌یا همان عبور سیاره از برابر آنها را کنترل می‌کند. سیاره‌های شبه زمینی باید مانند زمین از مداری 365 روزه برخوردار باشند و این درحالی است که اخترشناسان برای تشخیص حقیقی بودن فرایند انتقال سیاره، باید سه بار آن را رصد کنند. یعنی با دیدن اولین فرایند انتقال، باید دو سال دیگر آن را رصد کنند تا به بتوانند نتیجه قطعی را اعلام کنند.

همشهری آنلاین