ستاره شناسان با قاطعیت وجود سیستم پنج سیاره ای بیرونی را بدور یک ستاره ی 11 بیلیون ساله در کهکشان ما اثبات کردند . ستاره کپلر 444 ( در صورت فلکی چنگ رومی / شلیاق ) یک ستاره " KOV " است؛ به این معنا که یک کوتوله سرخ به شمار می رود و اندکی سردتر از خورشید ما که در هسته خود هیدروژن سوزی می کند ...
تیاگو کامپانته بهمراه همکارانش سیگنالهای متوالی از گذار پنج سیاره گونه را که توسط فضاپیمای کپلر طی مشاهدات چهار ساله اش بدست آمده ، بررسی نمودند . با اندازه های تخمینی در مقایسه با زمین بین 0.4 تا 0.74 برابر آن برآورد می شوند که احتمال می رود هر پنج گونه از نوع سنگی باشند بغیر از موردی که در منطقه ی سکونت ستاره ای قرار دارد : همه آنها به دور ستاره مادر با فاصله ای بین 0.08 فاصله بین زمین تا خورشید و یا کمتر از 5/1 مدار تیر، می گردند . ناحیه خوش بینانه مسکونی از 0.47 فاصله زمین تا خورشید شروع می شود تا تقریبأ 6 برابر دورتر .

کپلر 444 تنها ستاره در این سن با فرزندان سیاره ای نیست : ستاره شناسان همچنان به دور کپلر 10 ،دو سیاره (تقریبأ ده بیلیون ساله) و همچنین دو سیاره دیگر بدور ستاره Kapteyn (تقریبأ 11 بیلیون ساله ) کشف کرده اند .

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/ancient-five-exoplanet-system-found-0129201523/?et_mid=720849&rid=246585981

منبع :skyandtelescope.com