آشنایی با نیروگاه نکا
نیروگاه شهید سلیمی نکا بعنوان یکی از نیروگاه های استراتژیک كشور و ازمهمترین سرمایه های ملی كشورمحسوب می گردد.این نیروگاه ازبزرگترین نیروگاههای خاورمیانه بشمار می رود كه درساحل دریای خزر و در 22 كیلومتری شمال شهرستان نكا واقع دراستان همیشه سرسبز مازندران قراردارد.این استان ازآب و هوای گرم و معتدل و به نسبت از شرایط جغرافیایی مناسب و مطلوبی برخوردار است.

http://www.nekapowerplant.ir/index.php?option=com_frontpage&Itemid=241

آشنایی با نیروگاه نکا

نیروگاه شهید سلیمی نکا بعنوان یکی از نیروگاه های استراتژیک كشور و ازمهمترین سرمایه های ملی كشورمحسوب می گردد.این نیروگاه ازبزرگترین نیروگاههای خاورمیانه بشمار می رود كه درساحل دریای خزر و در 22 كیلومتری شمال شهرستان نكا واقع دراستان همیشه سرسبز مازندران قراردارد.این استان ازآب و هوای گرم و معتدل و به نسبت از شرایط جغرافیایی مناسب و مطلوبی برخوردار است.

این نیروگاه دارای 4 واحد 440 مگاواتی بخار و یک بلوک سیکل ترکیبی متشکل از2 واحد 136 مگاواتی گازی و یک واحد 160 مگاواتی بخار و دو واحد توربین انبساطی به قدرت  4/9مگاوات می باشد و در آینده نه چندان دور در بخش طرح و توسعه زیرمجموعه های تولیدی دیگری باتوجه به رشد مصرف برق دركشور نیز به این مجموعه اضافه خواهند گشت .

تاریخچه احداث:

نصب واحدهای بخاری :

قرارداداحداث واحدهای بخاری درسال 1354بین وزارت نیرو وكنسرسیومی متشكل ازسه شركت آلمانی به نامهای :

           BBC،BABCOCK،BILFINGER+BERGER

منعقد ومتعاقب آن عملیات احداث درزمینی به مساحت 136 هكتار آغازگردید.

اولین واحد بخاری نیروگاه درتاریخ2/7/1358وواحدهای بعدی هریك به فاصله تقریبی شش ماه واردمدارشدند.  این نیروگاه دارای 4 واحد بخاری 440مگاواتی می باشد

 نصب واحدهای گازی:

كارنصب وراه اندازی تجهیزات واحدهای گازی پس ازخریدازشركت زیمنس آلمان درسال 1367 توسط شركت نصب نیرو وبانظارت شركت قدس نیروآغازواولین واحد آن درتاریخ 19/5/1369وواحد بعدی درتاریخ 6/8/1369 واردمدارشدند.

 

 نصب وراه اندازی سیكل تركیبی:                                                       

 ظرفیت نامی نیروگاه  ...............8/2213 مگاوات

 

 

مشخصات فنی واحدهای گازی :

    توربین :     دارای4 مرحله (Stage) است که هر مرحله شامل یک ردیف پره های ثابت و متحرک می باشد.

   کمپرسور :   دارای 16 مرحله است که هر مرحله شامل یک ردیف پره های ثابت و متحرک می باشد.

   اتاق احتراق :   هر واحد گازی دارای دو محفظه احتراق عمودی بوده که هر کدام دارای 8 مشعل می باشد.

   ژنراتور :   از نوع یک جفت قطب با تحریک استاتیک بوده و ولتاژخروجی آن 5/10 کیلوولت است.

مشخصات واحد بخار سـیكل تركــیبی :

 Œ         بویلر   :

                  

–          تعداد بویلر:                         2عدد ( برای هر واحد گازی یك بویلر )

–          نوع:                                   درام دار

–          تعداد مشعل:                      3عدد

           توربین

–          تعداد توربین :                                     2عدد (HP,LP)

–          دور :                                                  3000RPM         

–          قدرت :                                                      160MW      

Ž          ژنراتور

–      ولتاژ خروجی:                                               15,75KV       

–      قدرت:                                                         202MVA

–      فركانس:                                                            50HZ         

 

 

 

 *** اكنون كه حدود32 سال ازعمرنیروگاه می گذرد هنوزهم بدون كوچكترین كاهش میزان تولید نسبت به روزنخستین درشبكه تولید برق كشورفعال است این چیزی نیست جزمدیریت وتلاش مستمر مدیران و همكاران زحمتكش.***